LV  

Darba drošības speciālists

Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma.Tuvākie klātienes kursu norises datumi mācību centra mājas lapā.

Kas mēs esam

SIA "Darba aizsardzības administrācija Latvija" darbības virzieni: darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības pakalpojumu sniegšana. Labklājības ministrija SIA "Darba aizsardzības administrācija Latvija" ir piešķīrusi kompetentās institūcijas statusu.
SIA "Darba aizsardzības administrācija Latvija", kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām. Darba aizsardzības administrācijas politika un mērķi. Darba aizsardzības administrācija ir International Association of Standardization biedrs.

International Association of Standardization


Ko mēs darām

Musu galvenie darbības virzieni ir: darba aizsardzības, ugunsdrošības, civilās aizsardzības pakalpojumu sniegšana.
Mēs sniedz tā saucamo ārpakalpojumu, kas ir ļoti izplatīts Eiropas Savienībā un visa pasaulē. Visi pakalpojumi tiek sniegti visā Latvijas teritorijā. Salīdzinot ar citiem uzņēmumiem, kuri sniedz līdzīgus pakalpojumus, "Darba aizsardzības administrācija" sniedz šo pakalpojumu pilnīgākā apjomā, sākot ar dokumentu izstrādi, sistēmas uzturēšanu, darbinieku instruktāžu, beidzot ar obligāto veselības pārbaužu organizēšanu un ugunsdzēšamo aparātu apkopi.
Darba aizsardzības adminsitrāciajs mācību centrs "SPECIĀLITS", piedāvā apgūt darba aizsardzības, ugunsdrošības, civilās aizsardzības speciālista programmas.Darba aizsardzības administrācijas internetveikals DD24.lv (Drošam Darbam 24) piedāvā iegādāties Darba aizsardzības adminsitrācijas darbības nozarei saistošas preces.

Cik maksā darba aizsardzība ?!?

DARBA AIZSARDZĪBA
www.darbadrosiba.lv

Pamatojoties uz Darba aizsardzības likuma 5.pantu darba devējam, neatkarīgi no tā darbības veida, ir pienākums organizēt darba aizsardzības sistēmu.
Darba aizsardzības sistēmu
ir nepieciešams organizēt jebkurā uzņēmumā, iestādē vai organizācijā, kur ir nodarbināts vismaz viens darbinieks.

UGUNSDROŠĪBA
www.ugunsdrosiba.com

Pamatojoties uz Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 9.pantu iestādes, organizācijas vai komercsabiedrības vadītājs ir atbildīgs par ugunsdrošību iestādē, organizācijā vai komercsabiedrībā neatkarīgi no darbības veida un objekta īpašumtiesībām.

CIVILĀ AIZSARDZĪBA
www.civilaaizsardziba.lv

Saskaņā ar Civilās aizsardzības likuma 4.pantu civilās aizsardzības sistēmu veido valsts iestādes, pašvaldības, komersanti, kā arī visi darbspējīgie Latvijas pilsoņi un nepilsoņi. Personu apvienības un pārējie iedzīvotāji sistēmā var iekļauties brīvprātīgi.

ELEKTRODROŠĪBA
www.elektrodrosiba.lv

Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumu 50.punkts nosaka, ka elektroenerģijas lietotājs ir atbildīgs par savu elektroietaišu tehnisko stāvokli un kvalificētu apkalpošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un drošības tehnikas prasības.

VAIRĀK PAR ELEKTRODROŠĪBU

APMĀCĪBA UN ATESTĀCIJA
www.specialists.lv

MK noteikumu “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” 8.punkts nosāka, ka darba devējs nodrošina nodarbināto apmācību darba aizsardzības jautājumos, izvēloties tādu apmācības veidu, kas atbilst nodarbinātā profesionālajai sagatavotībai, ņemot vērā nodarbinātā izglītību, iepriekšējo apmācību, darba pieredzi un spējas, kā arī uzņēmuma specifiku.

VAIRĀK PAR APMĀCĪBU

Internetveikals dd24.lv
www.dd24.lv

Zinot nepieciešamību pēc vienas vietnes, kur iespējams apskatīties un iegadāties preces darba aizsardzībai un ugunsdrošībai, Darba aizsardzības administrācija izveidoja internetveikalu "Drošam Darbam 24" / www.dd24.lv /