LV  

Ugunsdzēšamo aparātu pārbaude, apkope un uzpilde

Ugunsdzēsības aparātiem ik gadu ir jāveic obligāto tehnisko apkope.

Ugunsdzēsības aparātu ikgadēja apkope:

  • aprīkojuma komplektācijas pārbaude saskaņā ar izgatavotāja tehnisko pasi,
  • ārējā aprīkojuma detaļu vizuālais novērtējums (korpusa krāsojuma kvalitāte un iespējamās korozijas pēdas, savienojuma stāvoklis),
  • ogļskābās gāzes aparāta svēršana,
  • izplūdes uzgaļa vai šļūtenes pārbaude brīvai caurplūdei,
  • pastāvīga spiediena ugunsdzēsības aparātu darba spiediena pārbaude saskaņā ar izgatavotāja instrukciju.

Ugunsdzēsības aparātu divgadēja apkope (izņemot ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātus):

  • pastāvīgā spiediena, ugunsdzēsības aparātiem, pārbauda darba spēju, izpūšot tos ciklonā un pēc tam izjaucot,
  • pulvera, ūdens vai putu ugunsdzēsības aparātus ar dzenošās gāzes baloniņu izjauc, lai pārbaudītu dzenošās gāzes baloniņu (svars, krāsojums),
  • ugunsdzēsības aparātos, kuros kā ugunsdzēsīgo vielu izmanto ūdeni ar piedevām vai ūdens un putu koncentrāta maisījumu, ir jāveic ugunsdzēsīgās vielas nomaiņa.

Ugunsdzēsības aparātu hidrauliskā pārbaude
Pulvera un ūdens putu ugunsdzēsības aparātu korpusu hidrauliskās pārbaudes tiek veiktas ik pēc 10 gadiem vai pēc izgatavotāja garantijas termiņa beigām.  Turpmākā hidrauliskā pārbaude jāveic ik pēc 5 gadiem. Ogļskābās gāzes ugunsdzēšamajiem aparātiem hidrauliskā pārbaude tiek veiktas ik reizi 5 gados.
Ugunsdzēsības aparātu uzpilde
Ugunsdzēsības aparātu uzpilde notiek no jauna ikreiz pēc jebkuras lietošanas, neatkarīgi no uzpildes termiņa un no tā, vai ugunsdzēsības viela ir vai nav izlietota pilnībā

 

Ugunsdzēšamo aparātu apokpes izmaksas

 

Lai pieteiktos pakalpojumam vai uzzinātu pakalpojuma izmaksas lūdzām sazināties ar mums !

Vai Jūs zinājāt, ka apkalpošana ir daudz izdevīgāka nekā dokumentu kārtošanā pašiem spēkiem? Cik tas maksā? Aizpildi anketu.