LV  

Ugunsdzēsības krānu pārbaude

Ugunsdzēsības krānus un to aprīkojumu pārbauda reizi gadā. Pārbaudes rezultātus reģistrē Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada ugunsdzēsības krānu un to aprīkojuma pārbaudes žurnālā

Ugunsdzēsības sūkņu pārbaude

Ugunsdzēsības sūkņus pārbauda ne retāk kā reizi ceturksnī. Pārbau­des rezultātus reģistrē Ugunsdzēsības sūkņu pārbaudes žurnālāUgunsdzēsības hidrantu pārbaude

Ūdensvada tīklu īpašnieks pārbauda ugunsdzēsības hidrantus ne retāk kā reizi gadā un par to sastāda pārbaudes aktu.
Lai pieteiktos pakalpojumam vai uzzinātu pakalpojuma izmaksas lūdzām sazināties ar mums !

Vai Jūs zinājāt, ka apkalpošana ir daudz izdevīgāka nekā dokumentu kārtošanā pašiem spēkiem? Cik tas maksā? Aizpildi anketu.