UGUNSDROŠĪBA


Ugunsdzēsības aparātu apkope un uzpilde

Saskaņā ar ražotāju tehniskajiem noteikumiem lielākai ugunsdzēsības aparātu daļai ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope jāveic ne retāk kā 1 reizi gadā, savukārt 1 reizi 5 gados jāveic ugunsdzēsības aparātu atvēršana un labošana.

 

 

 

IR JAUTĀJUMI PAR PAKALPOJUMIEM? UZDOT TOS KONTAKTU FORMĀ !